Manel Casals Saborit

Vocal

Actualment és el Secretari General en Confederació Empresarial de Restauració i Hostaleria de Catalunya, la qual és una entitat empresarial que agrupa i representa a les principals associacions i federacions d’allotjament turístic i de restauració de Catalunya. La tasca principal de l’entitat és facilitar la reducció dels nivells d’incertesa al voltant dels principals protagonistes de l’activitat turística a Catalunya.