Roser Xalabarder Sagalés

Vocal

Vice-presidenta tercera en Cambra de Comerç de Barcelona i presidenta de l’Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE) de la Cambra de Comerç de Barcelona.