Xavier Carbonell Roura

Gerent

Xavier Carbonell i Roura es va incorporar a la Cambra de Comerç de Barcelona l’any 1992, sota la presidència d’Antoni Negre i després d’assumir diverses direccions d’àrees funcionals de la corporació va ser nomenat Director Gerent l’any 2002, coincidint amb la Presidència de Miquel valls. Durant el seu mandat va liderar el procés d’adequació de la Cambra al nou model de finançament derivat de la desaparició de les quotes obligatòries a pagar a les cambres després que el govern Zapatero suprimís el recurs cameral permanent amb la promulgació del Reial Decret 13/2010 el desembre de l’any 2010.