maig 11, 2022

200 anys del Passeig de Gràcia

El 200 aniversari del passeig de Gràcia, considerat esdeveniment d’excepcional Interès Públic

La llei  22/2021 de pressupostos Generals de l’ Estat per a l’any 2022 atorga al 200 aniversari del passeig de Gràcia la Consideració d’esdeveniment d’excepcional  interès públic, la qual cosa suposa que es portaran a terme tot un seguit d’ actuacions i activitats que comptaran amb  els màxims beneficis fiscals establerts  a la llei de mecenatge, per totes aquelles empreses que participin i col·laborin en la celebració de l’ esdeveniment.

Aquesta efemèride que s’inicia el maig d’aquest any 2022, s’allargarà fins a finals  de l’ any 2024, i en aquest període de temps es portaran a terme multitud d’esdeveniments  per impulsar aquest eix tan important de la ciutat de Barcelona  i així atreure  no solament als visitants forans,  sinó  també per apropar  als barcelonins  a totes les activitats que es preveu portar a terme en el marc dels plans i programes que s’hauran d’ aprovar per part de la comissió interadministrativa que s’ ha de constituir properament.

La Fundació Barcelona Promoció, entenent que  aquesta efemèride i els actes que se’n derivin suposarà una clara projecció i promoció de la ciutat,  totalment alineada amb els seus fins fundacionals , serà l’ entitat encarregada de l’ execució material dels actes i esdeveniments que es derivin del desenvolupament i posada en marxa del programa i coordinarà totes les actuacions a portar a terme així com de captar els recursos econòmics necessaris  per al finançament de les activitats.