febrer 22, 2023

PRO BCN

El Projecte PRO BCN neix de l’impuls inicial d’un conjunt d’entitats que coincideixen en constatar la conveniència, davant les properes eleccions municipals, de recollir l’opinió col·lectiva, consensuada i estructurada de la societat civil barcelonina sobre el present i el futur de la metròpoli.

L’objectiu del Projecte és reflectir les principals opinions de consens de la societat civil mitjançant sis Documents de Síntesi que les aglutinin, estructurats en sis àrees temàtiques:

 1. Ciutat Metròpoli: Infraestructures, Serveis Urbans, Mobilitat i Habitatge
 2. Ciutat Emprenedora, del Coneixement i del Talent
 3. Ciutat del Comerç
 4. Ciutat del Turisme
 5. Ciutat de la Cultura
 6. Ciutat Inclusiva i Solidària

El Projecte ha estat obert a la participació de totes aquelles entitats representatives que volguessin contribuir a configurar un corpus d’opinió col·lectiva i consensuada en cada una de les àrees temàtiques seleccionades.

Aquests documents es posen a disposició del conjunt de la ciutadania i de totes les candidatures que es presentin a les properes eleccions municipals.

Set entitats impulsores, constituïdes en Comitè de Coordinació, van assumir la coordinació del Projecte

 1. Institut Cerdà
 2. Rethink BCN i Tech Barcelona
 3. Barcelona Oberta
 4. Turisme de Barcelona
 5. Associació d’Empreses del Teatre de Catalunya, ADETCA
 6. Casal dels Infants

El lideratge del Projecte ha estat compartit de forma col·lectiva per les entitats impulsores/coordinadores, que han actuat exclusivament com a facilitadores del procés de reflexió i configuració dels consensos per part de les entitats participants.

La Fundació Barcelona Promoció ha estat la responsable de la Secretaria Executiva del projecte

Veure document