setembre 2, 2022

Barcelona, una població amb les millors escoles europees

Barcelona és l’única ciutat amb dues institucions docents en el Top 10 dels MBA d’escoles de negocis del continent europeu

Esdeveniment a la terrassa d'una escola de negocis a Barcelona

Diuen que l’educació és la via per a l’emancipació de la ciutadania. Per tant, és la formació la que ens permet construir un model social on prevalgui el benestar.

Tant és així, que els Indicadors de Progrés i Benestar Cambra (IPB) conclouen que el progrés social contribueix a determinar el progrés econòmic. Un primer mesurador d’aquest progrés social és el nivell de formació i educació dels habitants d’un país. L’elevat pes dels actius poc qualificats a Catalunya en comparació amb la UE-5 (el 2019 un 32,9% de la població activa tenen un nivell d’estudis no superior a l’ESO, enfront al 18,9% a la UE-5) explica part del diferencial en termes de PIB per càpita. Tot i així, la distància s’ha reduït de 20 a 13 punts percentuals els últims 20 anys, posant de manifest un progrés continuat en el grau de qualificació de la població treballadora.

Les escoles de negoci barcelonines als rànquings

Tanmateix, l’esmerç per aconseguir una educació que garanteixi una massa treballadora qualificada i en conseqüència afavoreixi un statu quo de benestar social fa que a Barcelona hi hagi grans escoles de negocis. En aquest sentit, segons el rànquing del diari Financial Times sobre els millors 100 programes d’MBA a jornada completa, que duu a terme des de fa 21 anys, les escoles barcelonines de negocis IESE i ESADE es posicionen en 3r i 9è lloc en el rànquing europeu, per sobre d’escoles tan reconegudes com la Imperial College Business School o la Warwick Business School.

Això fa que el 2021 Barcelona sigui l’única ciutat amb dues institucions docents al Top 10 de les millors escoles de negocis en MBA del continent europeu, per novè any consecutiu. Així mateix, aquestes dues institucions del Top 10 europeu se situen entre les 25 escoles principals a escala mundial, amb l’IESE en el 4t lloc i ESADE en la 20a posició. Respecte als resultats de l’any anterior, l’IESE guanya nou posicions i ESADE quatre en el rànquing mundial, mentre que en l’europeu IESE guanya una posició i ESADE en perd dues. Cal destacar també que, el 2021, l’escola de negocis barcelonina EADA Business School se situa en la 21a posició del rànquing europeu, de manera que Barcelona té tres escoles de negocis al Top 25.

Igualment, segons el rànquing d’MBA a temps complet de Which MBA? de l’any 2021, que publica anualment The Economist Intelligence Unit des de fa divuit anys, l’IESE assoleix la 1a posició en el rànquing mundial.

Aquests indicadors, any rere any, consoliden Barcelona com a ciutat d’excel·lència i pol d’atracció en formació empresarial dins el panorama internacional.