La fundació

La història de la fundació

Origen

La Fundació per la Promoció de Barcelona,  més coneguda com a Fundació Barcelona Promoció,  va ser creada l’any  1987, coincidint amb l’èxit de la  de la candidatura  de Barcelona per a organitzar els jocs de la XXV Olimpíada que s’havien de celebrar l’ any 1992 i que situava a Barcelona en el centre dels ulls del món.

Aquesta era una oportunitat extraordinària per traslladar arreu del planeta la imatge de Barcelona com a una ciutat oberta, moderna, innovadora, amb una  gran riquesa cultural, i fer-la encara més atractiva com a lloc on poder  desenvolupar activitat econòmica i empresarial,  o simplement per visitar-la i gaudir-la.

Amb aquest objectiu i impulsada des de   la Cambra  Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, la Fundació va tenir des dels seus inicis el suport de les principals institucions de la ciutat així com del sector empresarial,   amb la voluntat de projectar la imatge de Barcelona en els àmbits econòmic , cultural, social i Esportiu.

Finalitats

La finalitat principal de la fundació és la de promoure la imatge de Barcelona i per portar-ho a terme, la Fundació Barcelona Promoció, desenvolupa, entre d’altres les següents activitats:

  1. Fomentar i promoure de forma permanent la imatge de Barcelona en els àmbits nacional i internacional
  2. Impulsar tota mena d’ iniciatives o activitats encaminades al potencialment de Barcelona en el camp econòmic (comercial, industrial i turístic) així com en tot allò que fa a l’ activitat cultural i esportiva de Barcelona
  3. Mantenir el contactes i la col·laboració necessària amb altres organismes i institucions que tinguin finalitats anàlogues a les desenvolupades per la Fundació